Læringsstrategiar

I dagens samfunn vert vi utsett for store mengder informasjon kvar dag. Dette gjeld og for elevar som går på skulen. Korleis skal dei klara å ta til seg denne informasjonen? Finnes det måtar å velge ut kva som er viktig, og kva som ikkje er så viktig å “lagre” i minnet sitt? Korleis bør elevane organisere si eiga læring, for at dei til sjuande og sist har lært det som er viktig å lære?

På denne sida finn du nokre eksempler på såkalla læringsstrategiar, som kan nyttas før, under og etter at ein går laus på ein tekst eller eit emne. Strategiane finn du i menyen til venstre

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s