Bildenotat

Eleven les/høyrer ein tekst og gjengir dette med ein enkel teikning.

Elevane teiknar stikkorda i staden for å skriva dei.

Advertisements