Bison

Elevane lærer seg ein hugseregel for å førebu seg på innhaldet i teksten.

Lesaren får eit overblikk over teksten og får aktivert bakgrunnskunnskapen sin før sjølve leseaktiviteten byrjar.

B – bilder og tekstar under bilder.

I – innleiing

S – siste avsnitt

O – overskriftar

N – NB!-ord. Dette er ord som har ein annan typografi, eks skrive med kursiv eller med feit skrift.

Advertisements