Fleirkolonnenotat

Elevane organiserer informasjon rundt ein hovudidé i ulike kategoriar eller kolonnar. Et fleirkolonnenotat kan brukast til å lage oversikt over ulike tema. Elevane lagar ei hovudoverskrift og underoverskriftar over kvar kolonne.

Advertisements