FoSS

Dette er ein strategi som bevisstgjer elevane på å stilla spørsmål frå tekstar. Dei får trening i ulike type spørsmål.

  1. Akkurat der: svaret står ein stad i teksten.
  2. Tenk og leit: svaret kjem an på fleire opplysningar i teksten
  3. Forfattaren og eg: lesaren må bruke teksten + noko eleven veit frå før.
  4. På eiga hand: Svaret står ikkje i teksten, lesaren må bare tenke sjølv.

Advertisements