Læresamtalen

Elevane samtalar om eit emne, to og to eller i smågrupper. Elevane må formulera kunnskapen sin, og sei med eigne ord det han/ho kan.

Læresamtalen kan brukast til å:

  • lære nytt stoff
  • sikre seg at elevane har forstått ei oppgåve
  • repetere
  • stille kritiske spørsmål til ein tekst
  • diskutere og få høyre andres meining

Advertisements