Nøkkelord

Elevane finn dei aller viktigaste orda i teksten. Dei kan strekast under, skrivast i margen eller på eit eige ark. Vi seier at nøkkelorda er med på å «låse opp» hukommelsen vår. Desse orda kan dei bruke til å gjenfortelje det dei har lese, eller lage ein tekst.

Advertisements

One thought on “Nøkkelord

  1. Pingback: Studieteknikk – NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

Comments are closed.