Styrkenotat

Elevane brukar denne strategien for å få oversikt og struktur over stoffet. Dei lærer å skilje mellom hovudidé og detaljar

Styrke 1 gjev att hovudideen i det elevane arbeider med.

Styrke 2 er underordna styrke 1 og fortel noko om kva som kjenneteiknar styrke 1. Styrke 3 er underordna styrke 2, og slik held ein fram så langt det er hensiktsmessig.

Advertisements