Tankekart

Tankekart med bilde

Elevane skriv eller teiknar temaet i midten. Rundt dette teiknar elevane assosiasjonar omkring temaet.

 

Tankekart

Elevane skriv hovudideen i midten. Rundt dette skriv elevane assosiasjonar omkring hovudideen.

 

Strukturert tankekart

Elevane organiserer stoffet i eit strukturert tankekart slik at dei elementa som høyrer saman plasserast i same boblar eller boksar i ulike styrker. Dette skapar ein ryddig og god oversikt over temaet. Strukturert tankekart kan lett gjerast om til eit styrkenotat.

Advertisements

One thought on “Tankekart

  1. Pingback: Studieteknikk – NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

Comments are closed.