To-kolonne notat

Elevane deler arket inn i to kolonnar. Kan nyttas for å få fram hovudpunkt og detaljar.

Hovudideen/nøkkelord står i venstre kolonne og detaljane eller forklaringar står i høgre kolonne.

Advertisements